Yılmaz Elektrik Otomasyon önünde sürdürdüğümüz direnişin ikinci günündeyiz

Yılmaz Elektrik Otomasyon (YEO) tarafından ücretleri gasp edilen dört üyemizle birlikte başlattığımız direnişin ikinci günündeyiz.

İzmit Su Genel Müdürlüğü’ne bağlı atık su şantiyesinde çalışan dört üyemizin ücretleri önce taşeron firma tarafından ödenmemiş, iş kanunun ilgili maddesi gereği taşeron firmanın ödemediği ücretlerden birinci derecede yüklenici firmanın sorumlu olduğu açık açık belirtilmesine rağmen bu seferde yüklenici firma YEO üstüne düşen sorumluluktan kaçmak istemiştir.

Tüm diyalog çabalarımıza rağmen YEO yetkilileri işçi arkadaşlarımızın gasp edilmeye çalışılan ücretlerini ödememekteki inatçı ısrarını sürdüğünden sendika olarak direnişimizi firmanın bulunduğu yerleşkenin önüne taşımak zorunda kaldık.

İkinci gününe giren direnişimizin ilk günü bir uyarı mahiyeti taşımaktaydı. Emniyet Genel Müdürü’nün dahi direnişe gelerek olan-biteni anlama çabası, sendikamızın direniş hattını sadece uyarı mahiyetinde bırakmayacağı, gerektiğinde direnişi hangi boyutuyla nereye taşıyacağını gösteren bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır. Zaten sendikalar masasından gelen polislerin direnişimize dönük bir sınır çekme çabaları ve YEO patronlarının otomatik açılıp kapanan giriş kapısını devre dışı bırakıp sadece içerden alır bir duruma getirmeleri de yaşadıkları tedirginliği gösteren en belirgin bir yaklaşım olarak görülmektedir.

İşçilerin ücretlerini ödemekten kaçınan YEO patronları sadece üstüne düşen yasal sorumluluktan kaçmamaktadır; ‘biz parayı taşerona ödedik, o kadar adamsınız gidin taşeronu yakalayın eline kalemi verin ve zorla senet imzalatın’ gibi gangsterlere uygun çeteci yöntemlere teşvik etmesi de ayrıca bir suçtur. İçinde yer aldığı iş dünyasında sorunlara bir çözüm olarak bu yöntemi nasıl ve nerede uyguladığı biz hiç ilgilendirmiyor, fakat, üyelerimizin en temel hakkı olan ücret hakkını böyle zorbaca yöntemlerle gasp etme çabası içinde ise buna asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz de.

Direnişimizin ikinci günde olduğunu tekrar belirterek siz değerli kamuoyuna bildirir, destek ve dayanışmanın sonuca gitmede asıl belirleyici bir rol oynadığının altını kalınca vurgularız.

İnşaat İşçileri Sendikası

Tags: , ,