YARIN İZMİT SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) ÖNÜNDE YAPACAĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLMİŞTİR

Basın açıklamasına iptal olan gerekçenin kendisi İSU Genel Müdürlüğü’nce tarafımıza gönderilen maile ilişkindir:

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI’NA;
Yılmaz Elektrik Otomasyon (YEO) firmasından, üyeniz olan dört işçi personelin alacağı olduğu beyan edilmektedir.

Söz konusu YEO firması, İSU Genel Müdürlüğünce ihale edilen Kullar Atıksu Arıtma tesisi Yüklenicisi firmaya taşeron olarak iş yapmış bulunmaktadır.

YEO firmasının iş yaptığı ana firmada, işçilerin alacağını beyan ettiğinin miktar kadarı firmaya ödenmeyip, İSU Genel Müdürlüğünce bloke edilmiştir.

Firmadan, işçi alacakları ve ödemelerle ilgili bilgi ve belge istenmiştir. Tarafınızca veya çalışanlar tarafından, işçi alacaklarını gösteren, ispat eden belge, evrak …vb. bulunması ve İSU Genel Müdürlüğüne ibrazı halinde ödeme yapılabilecektir.

Celal Doğan

İSU Genel Müdürlüğü