Ücretlerimizin gasp edilmesinde payı olan Düzce Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdik

Basına ve Kamuoyuna

Bizler ana yüklenici firma Ekşioğlu İnşaat tarafından yapımı sürmekte olan Düzce Teknopark şantiyesinde taşeron firma Enge Enerji’de çalışan ve ücretleri gasp edilen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi işçileriz.

Kurucu ortakları arasında Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, ODTÜ Teknokent ile Düzce’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının yer aldığı Düzce Teknopark, adındaki ihtişama ve bileşenleri açısından taşıdığı kamusal önem, değer ve tüm saygınlığına karşın harcına karışan alın terimiz, hiçe sayılan emeğimiz ve gasp edilen ücretlerimiz üzerinden yükselmeye devam ediyor.

Bir süredir gerek ana firma gerekse de projede adı geçen kurum ve kuruluşlarla diyalog yolu aramaya çalışmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Dün, Teknopark önünde başlattığımız direnişle yüklenici firma Ekşioğlu İnşaat sendikamızla bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrası üzerine düşen yasal sorumluluğu yerine getirmesi gerekirken çözüm yolunu kapamayı tercih ederek direnişin buraya taşınmasına neden olmuştur.

Çalışma yasasının ilgili maddesi gereği taşeron firmaların çalıştırdıkları işçilerin özlük haklarını denetlemek ve oluşabilecek işçi haklarının zarı ve kaybından ilk olarak yüklenici firma sorumludur. Taşeron firma Enge Enerji bünyesinde çalışan üyelerimizin en temel hakkı olan ücretleri ödenmeyerek hem arkadaşlarımız hem de aileleri mağdur edilmiştir. Biz işçilerin kendimizin ve ailemizin geçimini sağlayabilmemiz için elimizdeki tek sermaye inşaat patronlarına sattığımız ucuz işgücüdür. Kısacası, ücret hakkımız hem bizim hem de ailemizin yaşam hakkıdır.

İnşaat patronları alın terimiz ve kanımız üzerinden milyon dolarları ceplerine atarken biz inşaat işçilerinin en temel hakkı olan ücret haklarımız gasp edilerek hem bizim hem de ailelerimizin yaşam haklarını ellerimizden almaya çalışıyorlar. Artık şantiyelerde bırakalım insanca çalışma koşulları için mücadele vermeyi en temel hakkımız olan ücretlerimizi alabilmek için bile dişe diş bir mücadele vermek zorunda bırakılıyoruz.

O yüzden İnşaat İşçileri Sendikası olarak diyoruz ki, inşaat baronlarının büyük bir aç gözlülükle inşaat işçilerine reva gördükleri kölece çalışma ve yaşam koşullarını düzeltmenin yegâne yolu ne ödenmeyen ücretler için mahkeme kapılarında sürünmektir ne de iş değiştirerek farklı bir şantiyede çalışmayla hak ettiğimiz ücreti geride bırakarak kan emici inşaat patronlarının kasalarını şişirmektir.

Dün olduğu gibi bugünde ücretleri gasp edilen üyelerimizin tüm alacaklarını kuruşu kuruşuna alana kadar direneceğimizi buradan duyurmak istiyoruz. Bizler lütuf ya da sadaka değil, emeğimizin ve alınterimizin karşılığı olan ücret hakkımızı istiyoruz.

Ücret haktır, gasp edilemez!
İnşaat işçisi köle değildir!
Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!

İnşaat İşçileri Sendikası

Tags: , , , ,