Tutuklanan arkadaşlarımıza tecrit içinde tecrit uygulanıyor!

Avukatımız dün akşam iki sendika yöneticimizle görüşebildi. Tutuklanan arkadaşlarımızın sadece Silivri’deki 8 ayrı cezaevine dağıtılmalarıyla yetinilmediğini, her cezaevine üçer kişi şeklinde dağıtılan arkadaşlarımızın da teker teker ayrı koğuşlara dağıtıldığını öğrendik. Tecrit içinde tecrit uygulanan işçi arkadaşlarımızın aynı zamanda uyuşturucu satıcılarının tutuldukları bir bölüme yollandıklarını da…

Bunun rastgele bir uygulama olmayıp, bilinçli bir politik tercih olduğunu, insanlık dışı çalışma ve yaşama koşullarına karşı direnme haklarını kullanırken tutuklanıp cezaevine konulan işçi arkadaşlarımızın orada da tecridin çeşitli biçimiyle cezalandırılarak, “uslandırılmaya” çalışıldıkları açıktır.

3’üncü Havalimanı direnişiyle gerek işçi mücadelesinin, gerekse sendikal faaliyetin önüne konulan yeni çıta burjuvazi ve devletini fena halde rahatsız etti. Şimdi bu çıtayı yaratanlar sayısız yöntemle cezalandırılarak “ibret alınası” örnekler yaratılmak isteniyor.

Buna ne sendikamızın ne de o görkemli direnişin bir parçası olan işçi arkadaşlarımızın pabuç bırakmayacaklarını ise yaşayıp görecekler. 3. Havalimanı direnişinin koyduğu çıtayı buralarda da başımız dik bir şekilde koruyup, ileriye taşıyacağız.

-İnşaat işçisi köle değildir!

-Kavga, sokak, direniş! Yaşasın İnşaat-İş!

Tags: , , , ,