Sıtk’nın ateşi sermayeyi yakacak!

Geçinemediği için, dün TBMM önünde kendini yakmaya çalışan inşaat işçisi arkadaşımız Sıtkı Aydoğmuş için bugün İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Devrimci Yapı ve DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş ile birlikte Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdik.

Sıtkı Aydoğmuş, günümüzde Türkiye’de çalışan 2-2,5 milyon inşaat işçisinin aşağı yukarı yaşadığı zulümleri yaşamış. Şantiyede üçüncü kattan düşmüş, bir ay kaldığı komanın ve tüm çektiği acıların karşılığında patronlar tarafından 200 lira lütfedilmiş, mahkemeye gidince hiçbir yerde iş bulamamış, bu sürede hayatını idame ettirebilmek için tonla kredi borcunun altına girmiş…

Ancak sanki, tüm o işçilerin yaşadıkları sırtında birikmiş gibi, sonunda isyan etti. Sıtkı, dün sadece sesini duyurabilmek, o yukarıdaki insanlarla konuşabilmek için gittiği meclis önünde polisler üzerine gelince kendini ateşe verdi.

Sıtkı, isyan etti. Can güvenliği olmadan çalıştığı şantiye bitince kapısından içeri girememeye isyan etti. Kendi seçtiği milletvekillerinin, onunla konuşmaya bile tenezzül etmemelerine isyan etti. Sesini duyurabilmek için bedeninin yanması gerektiğine isyan etti.

“Sıtkı’nın ateşi sermayeyi yakacak!” çağrımıza DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası’nın yanısıra pekçok devrimci-demokrat kurum ve parti de yanıt verdi.

Sloganlarımızla, yaptığımız ajitasyon konuşmalarımızla Sıtkı arkadaşımızın çığlığını büyütmeye çağırdık. Birleşik ve örgütlü mücadelenin önemini anlatmaya çalıştık. Savaş bilançolarıyla yarışan ölülerimizin daha fazla çoğalmaması için mücadele çağrılarımızı yineledik. Patronlar ve onların çıkarlarını temsil eden siyasi iktidarın sömürü politikalarının daha da vahşileşeceğini, buna karşı örgütlü bir sınıf olarak duramadığımızda daha fazla köleleşeceğimizi anlatmak istedik.

Sıtkı’ların çoğalmaması; Sıtkı gibi isyan çizgisinde yürüyen işçilerin birleşmesi, kazanabilmesi için mücadele, örgütlülük ve örgütlülük dedik…

İnşaat işkolunda örgütlenme çalışması yürüten iki sendika olarak yaptığımız basın açıklamamızda kölece çalışma koşullarına karşı mücadele dışında bir seçenek olmadığını vurguladık.

Basın açıklamamızdan sonra Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı da kısa bir konuşma yaparak birleşik, örgütlü mücadele çağrısı yaparak, “çığlıkları büyütelim” dedi.

Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu da yaptığı konuşmada sömürünün devasa boyutlara ulaştığını, üretilen zenginliğinse bir avuç sermayedarın elinde toplandığını vurgulayarak, iş cinayetlerindeki bilançonun savaş bilançolarıyla yarıştığını ifade etti. Örgütlü ve birleşik mücadelenin öneminin altını çizdi.

Sıtkı, Sistem ve patronların alt üst ettiği; canı dışında her şeyine el koydukları hayatını geri alabilmek, derdini anlatabilmek için isyan etti.

Bugün, Sıtkı’nın feryadı Kadıköy sokaklarında yankılandı. Sıtkı’nın haykırışını büyütmek ve mücadelesinin içine umut katabilmek için yarınlarda, hep beraber, dayanışmaya!

Tags: , , ,