İnşaat işkolundaki 3 sendika olarak tutuklu arkadaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz

İnşaat işkolunda örgütlenme çalışması yürüten üç sendika olarak 3. Havalimanı’ndaki insanlık dışı çalışma koşullarına karşı direnme haklarını kullandıkları için tutuklanan 24 işçi arkadaşımız ve aileleriyle dayanışmak üzere bir araya geliyoruz.

Aralarında dört İnşaat-İş yöneticisinin de bulunduğu tutuklu işçi arkadaşlarımızın derhal salıverilmesi ve 3. Havalimanı’ndaki işçi arkadaşlarımızın isyanına neden olan insanlık dışı çalışma-barınma-beslenme koşullarının düzeltilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını, ücretlerin düzenli ödenmesi ve primlerin tam yatırılması taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.

Başlatacağımız dayanışmayı emek ve meslek örgütlerine, siyasi parti ve kitle örgütlerine, duyarlı toplumsal kesimlerin imzasına açtık.

28 Eylül Cuma günü saat 13:00’te DİSK Genel Merkez binasında yapacağımız basın açıklamasıyla hem dayanışma çağrımızı duyuracak hem de imzacı kurumları açıklayacağız.

Tüm basın emekçilerini yapacağımız basın toplantısına davet ediyor, dayanışmanın her açıdan desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz.

Tags: , , , , , , , ,