İnşaat-İş Meclis Toplantısı’na çağrı

İnşaat İşçileri Sendikası olarak örgütlenme çalışmalarına başladığımız günden bu yana tüm çalışmalarımız kolektif bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktı.

Bu kollektivizm, yürüttüğümüz sendikal pratiğin bir gereği olarak inşaat işçilerinin; yapıcısı, örgütleyicisi ve demokratik merkeziyetçilik esasına dayalı karar mekanizmalarının tek parçası olduğunu ifade eder. Bununla beraber; bürokratik, sınırları patronlar tarafından çizilmiş bir sendikanın ötesine geçen pratiği yaratmak için, çizdiğimiz bu çemberin etrafındaki dostlarımızı da bu çalışmanın dışında tutmak yerine ihtiyacımız olan noktalarda gerek emekleri ile gerekse de fikir ve önerileri ile katkı sunmalarını sağlamak istiyoruz.

Bunun için; sendikamızla dostane bir biçimde ilişkilenmek isteyen çalışmaların bir ucundan tutarak emek harcamak isteyen ya da fikir, görüş ve önerileriyle katkı sunmak isteyen gerek tekstil işçisi gerek metal işçisi gerekse avukat, akademisyen, öğrenci ya da işsiz tüm dostlarımızı meclis toplantımıza çağırıyoruz.

 

Yer: İnşaat İşçileri Sendikası

Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Nushetefendi Sk. No:20/2 Başaranoğlu Apt. Kadıköy/İST

Tarih: 29.01.2017 Pazar

Saat: 13.00

İletişim: 0542 732 2016-0534 636 84 13

Tags: , , ,