Hırsız YEO’nun ayak oyunları bitmiyor

Bizler direnişimizin üçüncü gününü inat dolu bir kavganın yanı sıra kazanacağımıza dair güçlü inanç ve kararlılıkla doldururken, hırsız YEO patronları ise direnişimizi kırmak için her türlü hileye ve ayak oyununa başvurmaktan geri durmuyor.

Daha önce polisi çağırarak direnişimizi bitireceğimiz ham hayallerine kapılan YEO patronları, bu numaraları tutmayınca bu seferde ruhunu üç kuruşa satmış avukatını devreye sokarak başkaca numaraları denemeye çalışıyor. Kapısının önünde kendisine hırsız dememizden bir hayli rahatsız olan YEO patronları, avukatı aracılığıyla zabıtaya şikâyette bulunarak sesimizi kısmaya çalışıyor. İşçinin emeğini ve alın terini gasp etmekten zerrece utanç duymayan YEO patronları karşısında kendisini işçi sınıfı mücadelesinin sert ve de daha da çetin koşullarına hazırlayan sendikamızın bu ayak oyunlarıyla susacağını beklemek olsa olsa zavallılık duygusunun avukatı aracılığıyla dışa vurumundan öteye bir anlam taşımayacağıdır.

Değil onlarca kez para cezaları, binanızın dört tarafını yüksek duvarlarla da çevreleseniz işçi sınıfının mücadele sesinden ve sizi rahat eden hırsız kelimesinden asla kurtulamayacaksınız…

Bugün burada haykırdığımız sesi, yarın İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önünde de aynı inatçı ve kararlı ses tonuyla haykırmaya devam edecek, sizin işçi kanıyla beslenen birer vampir olduğunuzu herkese teşhir edeceğiz…

İnşaat İşçileri Sendikası

Tags: ,