Genel Kurul Çalışmaları Devam Ediyor

2.Olağan Genel Kurul çalışmalarımız şantiye ziyaretleriyle devam ediyor. Bugün (21.01.2018) Kayaşehir’de bulunan Avrupa Konutları şantiyesindeki üyelerimizi ziyaret ettik. Üyelerimizle birlikte şantiyeden genel kurula katılımın en geniş anlamda sağlanmasını konuştuk. Daha sonra, genel kurulun ve yayınlanan tebliğlerin içeriğine ilişkin sohbetler ettik. İşçi arkadaşlarımızla savaş politikaları ve işçi sınıfının bu politikalar karşısında nasıl bir tutum alması gerektiği konusunda da tartışmalar yürüttük. Afrin’e yapılan operasyonun işçi ve emekçilerin sınıfsal çıkarlarıyla, halkların kardeşliği fikriyle karşıtlık oluşturduğu ekseninde yapılan tartışma ve sohbetlerden sonra  şantiyeden ayrıldık.

Tags: