İnşaat-İş Yönetim Kurulu’ndan tüm üyelerimize ve kamuoyuna açıklama

Sendika olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana sendikal işleyişimizin başta üye işçilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna karşı daha şeffaf ve demokratik bir yapıya kavuşturmak için çaba harcadık. “Hem tüzüksel açıdan hem de pratik işleyişte sendikamızı daha şeffaf ve demokratik bir yapıya […]