Duran Baysal’ın Anısına…

Çocuk yaşta başladı Duran’ın mücadelesi. 13 yaşında atıldı ekmek kavgasına. Çocuk işçiydi, nasılda kavramıştı sömürüyü, insanca yaşamdan uzak bu sistemin özünü. Çalışması gerekti, ne kadar ağır gelse de patronun küfürleri, çalışmanın bedenine bindirdiği yük çalışması gerekti. Oradan oraya çeşitli sektörlerde çalışarak geçti yıllar. Sonunda sömürünün en ağır koşullarının yaşandığı inşaat sektöründe çalışmaya başladı Duran yoldaş.

Sendikamız İnşaat-İş ile buluşması da böyle gerçekleşti Duran’ın. Sendikamızın ilk resmi üyelerindendi Duran yoldaş. Bundan iki yıl önce aramızdan ayrıldı Duran yoldaşımız. Her gün şantiyelerde yaşadığımız, yaşama düşman, insana düşmanların kaza dediği, fıtrat dediği iş cinayetiyle kaybettik Duran’ı. 10 Ekim’de yitirdiğimiz yoldaşlarımızın arasında, mücadelemizde omuz omuzadır Duran Baysal. Saygı ve sevgiyle…

Tags: , , ,