And Pastel direnişimiz hakkında basına ve kamuoyuna

And Pastel şantiyesinde sendikalı olduğu için atılan üyelerimiz Enver Biçkin ve Suphi Karadaş arkadaşlarımız için başlattığımız direnişin 3.günü olan bugün, yaptığımız zincirleme eyleminin ardından direnişçi arkadaşlarımız, sendika üyelerimiz ve sendika yöneticilerimiz saldırıya uğradı.
Saldırının hemen ardından Key Mühendislik yöneticileri sendikamızın Kartal‘da bulunan ofisine gelerek, saldırıya uğrayan üyelerimizden özür dilemiş bulunmaktadırlar. Bununla beraber direnişimizin taleplerinden birini oluşturan sendikal tazminat hakkımızı da sözkonusu direnişçi arkadaşlarımıza ödeyeceğini kabul ettiği için uzlaşma sağlanarak direnişimiz sonlanmıştır. Bununla beraber yarın satış ofisi önünde çağrısını yaptığımız basın açıklamasını da iptal etmiş bulunmaktayız.
Bizlere bu süreçte yanımızda olduğunu, dayanışma mesajlarını ve iptal ettiğimiz basın açıklamasına katılacağını ifade eden üyelerimize ve dostlarımıza teşekkürü borç biliriz.
Tags: , ,