2. Olağan Genel Kurulu’muza gelen selamlama mesajları

Mutlaka Kazanacağız!

Değerli İnşaat İşçileri

Kongrenin en içten duygularımızla selamlıyor, savaşsız sömürüsü yeni dünya yaratmanın özlemiyle başarılar diliyoruz.

Yaşasın İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!

HDP Sancaktepe İlçe Örgütü

***

İnşaat İşçileri Sendikası’nın 2.Genel Kurulunu tüm dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.

Patronlara karşı onurlu ve kararlı adımlarla mücadele eden ve işçi sınıfının çıkarlarını savunan sınıf sendikaları maalesef sınırlı sayıda.

İnşaat İş’ in sürdürdüğü bu mücadelenin harcında Ankara’da katledilen 6 sınıf devrimcisi in emeği var. Onları da saygıyla anıyoruz.

Onlardan aldığımız mücadele azmi ve inancıyla 2.Genel Kurulu’nuzun işçi sınıfı mücadelesini büyütmesini diliyoruz. Bu anlamda İnşaat İş’e başarılar diliyoruz

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Yaşasın İşçilerin Birliği!

Ekmek ve Onur İşçi Gazetesi

Ekmek ve Onur İşçi Derneği Girişimi

***

Bütün Zorlu süreçlerde olduğu gibi bugün de faşizmin azgınlaştığı, içinden geçtiğimiz bu süreç çok zorlu görevleri önümüze koymaktadır.

Emekçilerin KHK lar ile ihraç edildiği binlerce insanın tutuklandığı tek tip dayatması ile tüm toplumun tekçi bir zihniyetle yönetilmeye çalışıldığı bu koşulları tersine çevirmek ancak sınıfın örgütlü mücadelesiyle olur,.

Bu inançla İnşaat İş Sendikası’nın genel kurulunu selamlıyoruz.

Efrin’e yönelik gelişen faşist işgal girişimini sınıf bilinciyle karşılıyoruz. Her ulustan işçi sınıfının enternasyonal Birliği Türk hakim sınıflarının faşist saldırılarını püskürtecektir.

Bir kez daha bu bilinçle genel Kurulu’nuzun selamlıyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Efrin’e halkı yalnız değildir!

Birlik, Mücadele, Zafer!

DEVRİMCİ DEMOKRATİK SENDİKAL BİRLİK (DDSB)

Değerli dostlar

İnşaat İşçileri Sendikası’nın ikinci Olağan genel kurulunu, genel kurulda emeği geçen İnşaat İşçilerinin DEVRİMCİ coşkumuzla selamlıyoruz. İnşaat İş genel kurulunda emeği geçen DEVRİMCİ işçilerden serdar ben, İsmail kızılçay, tayfun benol, tekin arslan, Erol ekici ve gazi Güray şahsında işçi sınıfının eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinde sonsuzluğa uğurladığımız tüm sınıf kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bizleri, asgari yaşama mahkum etmeye çalışanlar her geçen gün servetlerine servet katmakta, en temel haklarımızı dahi, ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu bahanesiyle yasaklanmaktadır. İşte metal işçilerinin 2 şubatta yapacağını ilan ettiği grev tekrar sermaye dostu AKP / Erdoğan iktidarı tarafından yasaklandı. Ohal hukuksuzluğun arkasına sığınan AKP / Erdoğan iktidarı patron toplantılarında Ohal i patronlar için görevleri yasaklamak için kullandığını açıkça ifade etmişti. Bugün önümüzde duran acil ve güncel görevin ohalin sonlandırılması ve emekçiler üzerindeki faşist bir iktidar olan AKP / Erdoğan iktidarının devrilmesi için oluşan milliyetçi-faşist cepheye karşı birleşik bir emek ve demokrasi mücadelesinin yükseltilmesi olduğunu düşünüyoruz.

İş cinayetlerinin, güvencesizliğin en çok yaşandığı iş kolunda örgütlenme çalışmalarını sürdüren İnşaat İş in ikinci genel kurulunun ülke emekçileri ve ezilen halkların kurtuluş mücadelesine önemli katkılar sunacağı inancıyla sosyalist meclisler federasyonu olarak genel kurul iradesini bir kez daha saygıyla selamlıyor, başarılar diliyoruz.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)

***

Sevgili işçi arkadaşlar, değerli dostlar;

Şantiyelerdeki çekiç seslerini, akan işçi kanlarından yükselen ağıtları zorlu bir mücadelenin ezgisine dönüştürerek büyütmeyi başaran İnşaat İş’in 2. Olağan Genel Kurulu’nu selamlıyoruz.

Bu salonda işçi sınıfı mücadelesinin ihtiyaç duyduğu direniş ve örgütlenme çizgisinin sıcak nefesini duyuyoruz. Kendi yasalarını, şantiyelerden yükselen kararlı direniş çizgisiyle yaratmayı ilke edinmiş proletaryanın sesini… İşçi sınıfının tüm tarihsel direniş mirasını bugünün zorbalık koşullarından daha ileri bir noktaya taşıma  iradesini..  Onurlu direnişlerle yazılmış bir yaratım serüvenini dinliyoruz bu salonda…

Burada işçi sınıfının özgücünü, iradesini, demokrasi kültürü ve kavga dilini hissediyoruz. Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayanların, tüm dünyayı emek  kardeşliğiyle vatan belleyenlerin o ateş soluğunun özünü duyumsuyoruz.

Halkların kardeşliğine, işçilerin birliğine olan inançla çıktıkları yolda ölümsüzleşenlerin geride bıraktığı anlam ve değerleri…

Yedi yıllık mücadele tarihinde tüm bir işçi sınıfının mücadele tarihinden damıttığı kültürle önemli bir halka olmayı başaran İnşaat İş’in bundan sonra daha büyük adımlarla yolunh açacağına olan inancımızla “Kavga, sokak, direniş! Yaşasın İnşaat İş! “ diyoruz!

ALINTERİ

Tags: , , , ,