1 Mayıs’ta Taksim’e

afis_03
İnşaat işçisi arkadaş,

Emeğin günü ve sözü için alanlara çıkıyoruz. İnsanca yaşam ve özlemlerimiz için 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyoruz. İşçi sınıfının birlik ve dayanışma günü için meydanımıza…

Her gün iki inşaat işçisi arkadaşımızı iş cinayetine kurban veriyoruz. Ücretlerimizi almakta sürekli sorun yaşıyoruz.

Taşeron sistemi, inşaatta kalıcılaşmış, taşeronlar, sırtımızdan kene gibi para kazanıyorlar. Barınma yerlerimiz tek kelimeyle berbat. Hiçbir sosyal hakkımız yok. Sorunlarımız saymakla bitmeyecek kadar çok. Biz inşaat işçilerine ve diğer işçi kardeşlerimize dayatılan bu kölelik düzenine karşı çıkmak, gücümüzü burjuvaziye göstermek ve taleplerimiz için 1 Mayıs’ta alanlardayız.

İş cinayetlerine son demek ve çocuklarımızın babasız büyümesinin önüne geçmek için yürüyoruz!
123
Taşeronluğun kaldırılması, herkesin iş güvencesine kavuşması için yürüyoruz!

Ücretlerimizin ödenmemesine; ücret kesintilerine son demek için yürüyoruz!

Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi; mezarda emekliliğe son demek için yürüyoruz!

Kahrolsun ücretli kölelik düzeni demek için yürüyoruz!

İnsanca yaşanacak bir dünya için yürüyoruz!

Taleplerimizi kimse duymasın, kimse katılmasın diye bizi şehir dışında herkesten yalıtılmış alanlarda 1 Mayıs’ı kutlamaya zorluyorlar. Bunun için Taksim’i bize kapatmak istiyorlar. Biz de bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. İnşaat işçileri Sendika Girişimi pankartımızla Taksim’e yürüyeceğiz.

Yürüyüşümüzün daha güçlü olması, sesimizin daha gür çıkması için bütün işçi arkadaşlarımızı saflarımızda yürümeye, birlikte güç olmaya çağırıyoruz.

İnşaat İşçileri Sendika Girişimi